Certified Proffesional Appraisers & Consultants

Accredited Members of the American Society of Appraisers

Od stručnjaka Appraisal Associates se često traži mišljenje i savet zbog našeg dugogodišnjeg iskustva u pružanju usluga finansijskog konsaltinga raznim kompanijama. Ponekad se kod nas samo „testiraju ideje“, a često pomažemo i u opsežnim finansijskim analizama ili istraživanjima.

Svako preduzeće i svaka pojedinačna procena vrednosti su jedinstveni sa svojim vlastitim sklopom činjenica, izazova i zahteva.

Appraisal Associates pruža nezavisnu procenu vrednosti i vrši druge usluge finansijskog konsaltinga koristeći opšte prihvaćene metodologije, kako bi rezultati našeg rada bili dobro argumentovani i održivi.

Po svojoj prirodi, procena je i nauka i umetnost, ali dobro izvršena procena je uvek najbolja kombinacija oba elementa.

 

Nauka

Valjana procena vrednosti treba da se bazira na sistematskim pristupima u prikupljanju činjenica i istraživanju. Metode procene treba primeniti na podatke i činjenice kako bi analiza bila argumentovana. Dobro dokumentovan izveštaj o proceni vrednosti treba da obuhvati informacije o kompaniji i predmetnom poslovnom interesu, finansijskom stanju i prinosnoj snazi, kao i delatnosti i grani u kojoj kompanija posluje. Međutim, ovaj proces obuhvata još mnogo toga…

 

Umetnost

Iskustvo i pronicljivost, pored temeljnog razumevanja metodologije procene vrednosti, neophodni su da bi se došlo do ispravnog rezultata. Prepoznavanje i ispravno odmeravanje komponenti koje leže u osnovi vrednosti, uzimanje u obzir svih raspoloživih činjenica i razmatranje svih relevantnih pitanja, čine značajne elemente „umetnosti“ procene vrednosti.

 

Najbolja kombinacija

Saradnici Appraisal Associates su kombinacija sadašnjih i bivših profesora ekonomije i finansija sa jedne strane i, sa druge strane, tehnoloških stručnjaka, kao što su profesori građevine, elektronike i mašinstva. Ovakva aktivna saradnja sa akademskom zajednicom omogućava  članovima i saradnicima firme ne samo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima u njihovim pojedinačnim oblastima, već i da iskoriste svoje lične kontakte sa vodećim stručnjacima da bi pomogli klijentima u pogledu najnovijih metodologija. Naravno, filozofija Appraisal Associates je da služi kao most između  pragmatičnog istraživačkog rada akademske zajednice i primene tog rada na korporativnu i pravnu oblast.

Vodeći procenitelji Appraisal Associates su licencirani od strane Američkog Udruženja Procenitelja (American Society of Appraisers) kao Viši Ovlašćeni Procenitelji (Accredited Senior Appraiser - ASA). Naše stručno iskustvo uključuje procenu vrednosti privrednih društava, procenu vrednosti osnovnih sredstava, korporativne finansije, finansijski konsalting i strateško računovodstvo. Naši stručnjaci su uzeli učešće na raznim stručnim skupovima i međunarodnim konferencijama o proceni i objavili mnoštvo radova i članaka iz te oblasti.

 

Šta je to proces procene?

Proces procene je način utvrđivanja vrednosti zasnovan na određenoj metodologiji. Proces se sastoji od šest glavnih faza, koje uključuju:

  • definisanje problema,
  • uvodno istraživanje i plan procene,
  • prikupljanje podataka i analiza,
  • primena tri pristupa procene vrednosti,
  • usaglašavanje indikatora vrednosti,
  • konačni rezultat procene vrednosti.


Ovakav proces pomaže procenitelju pri donošenju valjanog zaključka. Glavna faza procesa procene obuhvata primenu tri pristupa za utvrđivanje vrednosti, i to: tržišni pristup, troškovni pristup i prinosni pristup. Tri pristupa procene se u toku procesa procene usaglašavaju, a vrednost koja je dobijena primenom pristupa koji su prema oceni procenitelja najadekvatniji, uzima se kao konačna procenjena vrednost.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.