Razumevanje vrednosti je od bitnog značaja za bilo koji posao. U situacijama koje zahtevaju odluke o investicijama, sudskim sporovima, rešavanju poreskih problema ili usaglašavanju sa računovodstvenim standardima, pouzdanost i objektivnost stručne i nezavisne procene vrednosti je nezamenljiva.

Appraisal Associates pruža stručna mišljenja koja se zasnivaju na analizi upravljanja preduzećem, proizvodima, imovinom, tržištima, konkurencijom, finansijskom istorijom, perspektivama i osobinama vlasničkih hartija od vrednosti. Takođe se vrši analiza granskih i makroekonomskih uslova i trendova u pogledu njihovog uticaja na vrednost preduzeća ili imovine. U velikoj meri se koriste elektronske baze podataka, finansijske prognoze i grafički prikazi kao pomoć pri analizi i prezentiranju složenih finansijskih i tehničkih informacija. Zaključci se sažeto iznose u usmenim ili pisanim izveštajima prilagođenim posebnim potrebama klijenta. Saradnici Appraisal Associates su vršili procene vrednosti brojnih kompanija i njihove imovine, učestvovali u konkretnim pregovorima o prodaji i veštačili u sudskim procesima.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.