Svakako da postoje druge konsultantske kompanije koje vrše procenu vrednosti, ali mali broj njih ima razvijen sistem prikupljanja i obrade podataka i jasne tehnike kontrole.

U skladu sa našim pristupom rada, analiza vrednosti preduzeća obuhvata intenzivno ispitivanje ostvarenih i projektovanih finansijskih rezultata i sveobuhvatnu identifikaciju sredstava preduzeća. Da bi se utvrdila vrednost preduzeća, procena mora da razmotri primenu troškovnih, tržišnih i prinosnih metoda, diskontovanih novčanih tokova, odnosno analizu mnoštva poslovnih pokazatelja, kao što su procene tržišne pozicije i tržišnog udela i dr.

U nekim slučajevima, procenitelji koriste tzv. „magične formule“, kojima se uspostavlja uzročna i uzajamna povezanost u ostvarenim prihodima kako bi se utvrdila okvirna vrednosti preduzeća. Jednom je jedan „stručnjak“ za supermarkete naveo da se supermarketi vrede 7½ puta u odnosu na  prihode. Kod ovakvih formula ostaje nejasno koji nivo prihoda koristiti u ovakvoj „proceni“ i kako ga utvrditi u uslovima promenljivosti i rasta.

Pojedini procenitelji provedu na desetine i stotine sati vršeći istraživanje na terenu klijenta, a zatim provedu još više vremena prikupljajući i tumačeći podatke. To može biti vredno truda za klijenta koji je strpljiv i ima dovoljno raspoloživog novca namenjenog za projekat procene. Mi se nužno ne protivimo takvim pristupima, ali je pristup Appraisal Associates različit.

Procene koje vrši Appraisal Associates baziraju se na činjenicama i utvrđenim podacima. Nakon što se kompletiraju, u potpunosti analiziraju i verifikuju, podaci se unose u kompjuterski model i sa dokazanim algoritmima i formulama. Mi se ne protivimo procenama koje se zasnivaju na subjektivnim faktorima (tržišno prisustvo, udeo, reputacija), ali verujemo da se ovi faktori trebaju razmotriti i preispitati da bi se dobila vrednost preduzeća u „realnosti“.

Povraćaj uloženog novca investitora će se ostvariti jedino kroz realnu poslovnu dobit u periodu rada preduzeća. Konačno, pod pravom dobiti se smatra samo ona dobit koja počinje da se ostvaruje nakon potpunog povraćaja ukupne investicije.

Metod procene koji koristi Appraisal Associates nije subjektivan i zasniva se na čvrstim dokazima i neosporivim podacima pa je shodno tome i najbliži realnosti. Nadamo se da ćemo imati priliku da demonstriramo njegovu korisnost kod Vas.

 

Zašto kapital ili sredstva ne mogu da procene moje računovođe ili revizori?

Računovođe i revizori su po pravilu odlični u uslugama koje oni pružaju: pomažu vam da pripremite finansijske izveštaje i poreske prijave i savetuju vas prilikom donošenja mnogih finansijskih odluka. Međutim, računovođe i revizori nisu obučeni da vrše procenu vrednosti preduzeća ili sredstava. S obzirom da vaše računovođe ili revizori ne mogu biti nezavisni jer vode vaše knjige ili ih revidiraju, uvek kada postoji potreba za procenom vrednosti kapitala ili sredstava treba razmotriti pitanje angažovanja nezavisnog stručnjaka za procenu. Takođe, zbog propisa o nezavisnosti mnoge računovođe i revizori nisu spremni niti voljni da procenjuju kapital ili sredstva svojih klijenata čak i ako su za to kvalifikovani.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.