Na tržištu postoje mnogi procenjivači ili proceniteljske firme koji pružaju ove vrste usluga. Korisnici proceniteljskih usluga daju prednost izboru kvalifikovanog, ovlašćenog i iskusnog procenitelja.

Kada angažujete kvalifikovanog i licenciranog procenitelja koji ima bogato proceniteljsko iskustvo, možete sa visokim nivoom sigurnosti računati na:

  • Garanciju da ćete dobiti kompletan i objektivan dokument o proceni, koji se bazira na prihvaćenim principima i standardima procene vrednosti,
  • Garanciju da će procenitelj biti temeljan i pružiti dokaze koji potkrepljuju procenjenu vrednost,
  • Garanciju da će u proceni biti primenjen ispravan standard vrednosti,
  • Izveštaj procene koji je usklađen sa međunarodno priznatim standardima,
  • Praksu i iskustvo u vezi sa vrstom imovine koja se procenjuje,
  • Garanciju da se procenitelj u pružanju svojih usluga rukovodi profesionalnim etičkim normama.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.