Stručnjaci Appraisal Associates pružaju usluge poslovnog planiranja širokom spektru preduzeća, uključujući i nove preduzetnike, kojima je potrebno eksterno finansiranje za početak ili tok poslovanja, osnovni i dodatni kapital ili definisanje izlaznih strategija iz postojećih kako bi se otpočeli novi poslovi. U odnosu na postavljene ciljeve, mi se usmeravamo na iznalaženje funkcionalnih strategija za ispunjenje tih ciljeva.

 

Prilagođavanje business plana

Naš pristup u izradi poslovnog plana je uvek detaljno prilagođen specifičnostima klijenta.

Mi ne verujemo u paket rešenja koji je zasnovan na šablonu, tako da je svaki poslovni plan koji sačine stručnjaci Appraisal Associates u potpunosti prilagođen posebnim potrebama i karakteristikama klijenta. Svaki angažman poslovnog planiranja obuhvata kombinaciju sledećih komponenti:

Izrada strategije i okvirnog koncepta
Appraisal Associates pomaže klijentima u definisanju i razvoju poslovnog modela, utvrđivanju strategije i okvirnog koncepta i preispitivanju osnovnih poslovnih i finansijskih pretpostavki. Provera valjanosti osnovnih poslovnih pretpostavki se vrši primenom SWOT analize, odnosno analizom prednosti, nedostataka, mogućnosti i pretnji, koji su povezani sa svakim poslom. Ovakav pristup pomaže našim klijentima da poboljšaju kvalitet, kredibilitet i osnovanost poslovnog plana.

Narativni deo poslovnog plana
Appraisal Associates pomaže klijentima da sačine poslovni plan koji je optimalan po obimu i kvalitetu "narativnog dela" u odnosu na potrebe njegovog predstavljanja eksternim korisnicima. Uz narativni deo uobičajeno idu grafikoni, dijagrami i fotografije tamo gde je to potrebno. Poslovni plan treba jasno da označi poslovne ciljeve, strategije i organizacionu strukturu, kao i analizu tržišta na kome preduzeće posluje.

Finansijske projekcije
Appraisal Associates pomaže klijentima u izradi realnih, detaljnih i dobro promišljenih finansijskih pretpostavki i odgovarajućih finansijskih projekcija. To obuhvata pripremu, ispitivanje i analizu poslovnih pretpostavki i očekivanja kako bi se osigurala njihova opravdanost i pouzdanost, kao i tačne matematičke obračune prema finansijskim modelima za izradu standardnih finansijskih izveštaja.

Poslovni plan koji je sačinjen uz pomoć Appraisal Associates sadrži i obrađuje ključna pitanja poslovnog koncepta preduzeća, kao što su: pretpostavke za ostvarivanje prihoda, analiza tržišta, pregled kupaca, analiza konkurencije, marketinške strategije i pregled upravljačkog tima.

 

Business plan preduzeća za potrebe banke

Mnogim dinamičnim preduzećima neophodan je dodatni kapital za finansiranje razvoja, povećanje obrtnog kapitala, preuzimanja, formiranje zaliha ili za realizaciju drugih poslovnih šansi.

Nakon pregleda vaših finansijskih izveštaja i razgovora o vašim poslovnim planovima, Appraisal Associates može da vam pomogne sa sačinite dokument kojim ćete bankama na jasan i efikasan način prezentirati vaše poslovne potrebe i zahteve. Dokument će banci posebno predstaviti:

  • Osnovne podatke o delatnosti, proizvodima i uslugama preduzeća.
  • Analizu tržišta i kupaca.
  • Korišćenje pozajmljenih sredstava.
  • Finansijske izveštaje iz prethodnog perioda uključujući njihovu analizu.
  • Planove koji pokazuju efekat korišćenja finansijskih sredstava i sposobnost preduzeća da izmiruje obaveze.

    Appraisal Associates pomaže klijentima u izradi sveobuhvatnih poslovnih i finansijskih pretpostavki i definisanju finansijskih planova i projekcija, uključujući projektovane bilanse stanja, bilanse uspeha i izveštaje o tokovima gotovine za period do 5 godina. Finansijski planovi i projekcije se mogu uraditi u okviru izrade poslovnog plana u celini ili kao odvojena samostalna usluga.


Appraisal Associates vam pomaže da pripremite i analizirate finansijske i poslovne pretpostavke za sve glavne kategorije prihoda i rashoda, uključujući novčane tokove, cenu koštanja i druge poslovne i finansijske tokove. Nakon toga, zajedno sa vama, radimo na uobličavanju konačne verzije projektovanog bilansa stanja i pretpostavki za definisanje tokova gotovine. Takođe, definišu se ključne stavki koje na njih utiču, kao što su ulaganja u imovinu, potraživanja i obaveze. Koristeći utvrđene pretpostavke, finansijski plan treba jasno i uverljivo da prikaže najverovatniji scenario finansijske budućnosti vašeg preduzeća.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.