Appraisal Associates pruža stručna rešenja koja omogućavaju vlasnicima i rukovodiocima da upravljaju značajnim događajima u životu preduzeća. Naša rešenja su usmerena na vlasnike i rukovodioce preduzeća, njihove savetnike, kao i firme koje pružaju finansijske usluge.

Značajni događaji u životu preduzeća su pitanja u kojima su "ulozi visoki", kao što je prodaja ili kupovina nekog preduzeća ili imovine, restrukturiranje, upravljanje rizicima vlasnika, poslovno planiranje, pribavljanje finansijskih sredstava ili finansijsko izveštavanje. Način na koji se ovim događajima tipično upravlja uveliko utiče na finansijski uspeh. Uglavnom su to događaji koji se odigraju jednom ili retko, pa prema tome predstavljaju nešto u čemu pojedinačni vlasnici ili rukovodioci nemaju dovoljno iskustva. Procena vrednosti je centralna aktivnost u upravljanju većinom važnih događaja u životu preduzeća.

Naš zadatak je da omogućimo vlasnicima i rukovodiocima, kao i njihovim profesionalnim savetnicima da efikasnije rukovode važnim događajima u poslovnom životu preduzeća, putem pružanja razumljivih, praktičnih, stručnih, objektivnih i isplativih informacija o vrednostima. Naša istraživanja pokazuju da su mnogi vlasnici i rukovodioci odložili planiranje i primenu rešenja za važne događaje u životu preduzeća zbog zabrinutosti o visokim troškovima, pitanjima o objektivnosti savetnika i licima koja pružaju usluge ili straha da sa tim pitanjima nisu dovoljno upoznati da bi s njima delotvorno upravljali.

Uz značajan porast malih, privatnih preduzeća u Srbiji tokom poslednjih godina, verovatno je do rekordnog nivoa porastao i broj vlasnika koji će morati da prodaju ili na neki drugi način prepuste svoje preduzeće ili udele u njima. Njihovim profesionalnim savetnicima pružamo objektivne i pouzdane izvore koji će im poslužiti kao osnova za davanje saveta o vrednostima koje mogu očekivati ili kao pomoć u edukovanju njihovih klijenata o neophodnosti planiranja značajnih događaja u životu preduzeća.

 

© Copyright 2015 Appraisal Associates.